Wprowadzone przez Adwokat-Andrzej-Pazdyga

Kredyty frankowe (indeksowane) – klauzule niedozwolone

Kredyty hipoteczne, indeksowane kursem franka szwajcarskiego, cieszyły się długi czas w Polsce sporą popularnością. Wykorzystywały to banki wprowadzając w umowach zapisy obecnie przyjmowane przez Sądy jako niedozwolone-tzw.klauzule abuzywne. Klazula abuzywna to najprościej mówiąc niedozwolone postanowienie umowne. Konsument nie miał szans na ich negocjowanie, a stawiały go one od razu na starcie w gorszej sytuacji. Słowem […]

Kiedy ZUS odmówi odszkodowania.

W razie wypadku przy pracy od zakładu ubezpieczeń należy nam się stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek może nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych jak też podczas lub […]

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

W przypadku gdy wejdzie się w konflikt z przepisami prawa karnego warto wiedzieć, że w razie wykazania naszej winy i tak w pewnych wypadkach sąd może a czasem wręcz musi potraktować nas łagodniej. Jedną z takich instytucji łagodzących pierwotną sankcję jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Kiedy można na nie liczyć?

Dozór elektroniczny

Mój mąż został skazany na 6 miesięcy więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Słyszałam że istnieje możliwość odbywania kary w dozorze elektronicznym ale nie wiem co trzeba zrobić by ją uzyskać. Zawsze można sprawdzić ofertę radcy prawnego z Torunia.

Zniesienie współwłasności

Jestem z bratem współwłaścicielem działki budowlanej. Planowaliśmy na niej wspólna inwestycję. Niestety ostatnio doszło między nami do nieporozumień. Obecnie chciałbym znieść współwłasność. Oczywiście za rekompensatą. W jaki sposób najlepiej to uczynić? Jeśli nie uda się Panom dojść do porozumienia jedyną droga jest wniosek o zniesienie współwłasności skierowany do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. […]

Zamiana kary

Skazano mnie na kare bezpłatnych prac społecznych. Wyroku nie kwestionowałem, ale obecnie dostałem pracę za granicą a przyszła decyzja, iż mam zacząć odrabiać karę. Jeśli wrócę do Polski stracę pracę, jeśli ni,e kurator mnie straszy zamianą kary na pozbawienie wolności. Czy mogę zapłacić jakąś grzywnę zamiast obowiązku tych prac?   Kara ograniczenia wolności, którą Pan […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Straciłem w wypadku wnuka i mimo, że żadna kwota nie zrekompensuje takiej straty chciałbym uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy. W jaki sposób jest to możliwe? Jeżeli sprawca wypadku był ubezpieczony roszczenia pokryje odpowiedni zakład ubezpieczeń gdy oczywiście uzna je za zasadne. W razie braku ubezpieczenia w grę wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który potem sam rozliczy […]

Zachowek

Po śmierci ojca okazało się, że zostałem pominięty w testamencie. Słyszałem, że mimo to mam prawo do spadku –zachowku. Ile mi się należy i jak się tego domagać? Dzieciom spadkodawcy należy się połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym (gdyby testamentu nie było). Najprostszy przykład to przy założeniu, że dziedziczy tylko […]

Wyrok zaoczny

Otrzymałem z sądu wyrok zaoczny. Nie wiem jak to się stało, bo nic nie wiedziałem o żadnej sprawie. W jaki sposób mogło do tego dojść? W pierwszej kolejności poszedłbym do sądu, który wydał wyrok i sprawdził, pod jaki adres kierowano do Pana korespondencję a jeśli adres jest prawidłowy, kto ja odbierał. Na wyroku zaocznym ponadto zawsze […]