Wprowadzone przez Adwokat-Andrzej-Pazdyga

Potrącenie z wynagrodzenia

Mam zaległości alimentacyjne i istnieje ryzyko, że komornik zajmie moje wynagrodzenie. Ile może mi potrącić, bo moje zarobki są niewielkie i ma to dla mnie istotne znaczenie. Na wstępie zaznaczyć trzeba, że z wynagrodzenia za pracę można potrącić tylko niektóre należności. Zaliczają się do nich w pierwszej kolejności świadczenia alimentacyjne, co do których istnieje już […]

Postępowanie uproszczone.

Lokator zalega mi z zapłatą czynszu. Chciałem złożyć pozew ale w sądzie powiedziano mi, że muszę wypełnić w tym celu jakiś formularz. Faktycznie w myśl obowiązujących przepisów w niektórych sprawach pozew powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu. Formularze takie są z reguły dostępne nieodpłatnie w sądzie, można je także ściągnąć bezpłatnie z internetu.

Prawa pokrzywdzonego

Za pokrzywdzonego uważana jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Przepisy procedury karnej od dłuższego czasu starają się poprawić pozycję pokrzywdzonego w procesie. Dzięki temu osoba pokrzywdzona zyskała z biegiem lat szereg uprawnień pozwalających jej w dużej mierze na kształtowanie ostatecznych wyników postępowania.

Odwołanie darowizny

Czy możliwe jest odwołanie darowizny z powodu niestosownego zachowania obdarowanych wobec darczyńcy? Jeśli tak to w jakim czasie? W myśl obowiązujących przepisów można odwołać darowizną zarówno tą jeszcze faktycznie niedokonaną jak i już w praktyce wykonaną. Odnośnie darowizny jeszcze fizycznie nie wykonanej, darczyńca może ja odwołać, jeżeli po zawarciu umowy darowizny jego stan majątkowy uległ […]

Odroczenie wykonania kary

Mimo odwołań sąd zatwierdził mi karę więzienia. Jaką mam możliwość oddalenia pójścia do zakładu bo muszę jeszcze uporządkować swoje sprawy? Mimo prawomocnego skazującego wyroku istnieją sytuację gdy można przesunąć w czasie początek odbywania kary. Taką możliwość daje zawarta w kodeksie karnym wykonawczym, opisującym zasady wykonywania orzeczeń , procedura odroczenia wykonania kary.

Odpowiedzialność pracownika

W czasie pracy awarii uległa maszyna, na której pracowałem. Pracodawca chce obciążyć mnie kosztami jej naprawy uważając, że awaria nastąpiła z mojej winy. Jak mam się przed tym bronić?   W podanym przez Pan przypadku to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających Pana odpowiedzialność jak też wysokość szkody. Innymi słowy to nie Pan musi wykazywać […]

Obrońca z urzędu

Proszę o udzielenie odpowiedzi, kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu. Nie stać mnie na adwokata, sprawa dla mnie jest zbyt skomplikowana, a słyszałam, że można uzyskać pomoc adwokata opłacaną przez Państwo. Celem uzyskania pomocy prawnej z urzędu w sprawie karnej należy ze stosownym wnioskiem wystąpić do Sądu. Z pewnością trzeba będzie opisać i udokumentować swoją […]

Nagana od pracodawcy

Otrzymałem naganę od pracodawcy za rzekomą nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nie zgadzam się z taką oceną i chciałbym poznać możliwości odwołania. Katalog kar, które może zastosować pracodawca jest szczegółowo wskazany w kodeksie pracy. Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia […]

Dozór elektroniczny

Słyszałem, że od pewnego czasu istnieje możliwość odbywania kary w formie aresztu domowego. Chciałbym się dowiedzieć jakich sytuacji to dotyczy. Chodzi Panu zapewne o odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego, który potocznie nazywany jest czasem aresztem domowym. System dozoru elektronicznego polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W praktyce […]

Alimenty – Prawnik radzi

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej i chciałabym się dowiedzieć od czego zależy wysokość przyznawanych alimentów? W wyroku rozwodowym sąd jest zobligowany ustalić wysokość alimentów na małoletnie dzieci stron a na wniosek rozstrzyga także czy i jakie alimenty należą się ewentualnie małżonkowi.