Wprowadzone przez Adwokat-Andrzej-Pazdyga

Wyłączenie sędziego

Uważam, że sędzia w mojej sprawie jest stronniczy. Wyraźnie popiera drugą stronę a moje wnioski oddala i nie pozwala mi się wypowiedzieć do końca. W jaki sposób mogę spowodować jego odsuniecie od sprawy? Proponowałbym na początek wniosek o odpisy protokołów rozprawy, które winny odzwierciedlać jej przebieg. Mogą potem posłużyć do uzasadnienia wniosku o wyłączenie sędziego. […]

Zwolnienie warunkowe

Jedna z bliskich mi osób przebywa w zakładzie karnym. Chciałabym się dowiedzieć jakie są możliwości ewentualnego wcześniejszego opuszczenia więzienia tzn. bez odbywania całości wyroku. Przepisy karne przewidują możliwość wcześniejszego opuszczenia murów więzienia po spełnieniu kilku warunków. W skrócie są one zależne przede wszystkim od wysokości kary i postawy sprawcy.

Unieważnienie małżeństwa

Słyszałam, że oprócz rozwodu istnieją możliwości unieważnienia małżeństwa, czy faktycznie jest to tożsame z rozwodem czy też powody są inne? Rozwód może zostać orzeczony gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Przyczyny tego mogą być różne np. zdrada, uzależnienie, przemoc. Przypadki, w których małżeństwo może zostać unieważnione są natomiast dość szczegółowo opisane są w […]

Umorzenie postępowania wskutek pojednania z pokrzywdzonym

Słyszałem, że istnieje możliwość uniknięcia kary mimo zgłoszenia przestępstwa na policję jeśli dogadam się z pokrzywdzonym. Czy to prawda, a jeśli tak na jakich zasadach? Faktycznie nowa, obowiązująca od lipca zmiana kodeksów karnych wprowadziła możliwość umorzenia postępowania w razie porozumienia z pokrzywdzonym. Nazywane jest ono umorzeniem restytucyjnym. Procedura ta dotyczy jednak tylko niektórych czynów i dokładnie […]

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Chce odejść od dotychczasowego pracodawcy. Jaki mam czas na wypowiedzenie umowy? Słyszałam, że są różne okresy wypowiedzenia, od czego to zależy? W myśl przepisów prawa pracy, każda ze stron umowy o pracę może taką umowę rozwiązać za wypowiedzeniem. Terminy wypowiedzenia różnią się w zależności od stażu pracy, rodzaju umowy, sytuacji zakładu pracy, (likwidacja), stanowiska, (odpowiedzialność […]

Świadectwo pracy

Otrzymałem świadectwo pracy, w którym błędnie podano niektóre dane dotyczące mego zatrudnienia. Jaka jest procedura odwołania od takiego nieprawdziwego oświadczenia? W przypadku, gdy nie zgadza się Pan z danymi zawartymi w świadectwie pracy może Pan w terminie 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca odmówi to w terminie […]

Spadek – właściwość sądu

Niedawno zmarł mój ojciec. Mieszkał u nas ale jego mieszkanie, (mieszka w nim moja siostra) znajduje się w innym mieście. Proszę mi powiedzieć gdzie mam wytoczyć sprawę o spadek, tam gdzie był zameldowany czy tam gdzie znajduje się jego majątek podlegający dziedziczeniu? W myśl obowiązujących przepisów pozwy dotyczące dziedziczenia, zachowku czy innych rozrządzeń testamentowych wytacza […]

Roszczenia po wypadku.

Miałem nie ze swej winy wypadek drogowy, sprawca już został skazany. Jakie prócz naprawy auta mogę mieć roszczenia wobec sprawcy? Jeśli wina została prawomocnia przesądzona przysługuje Panu szereg roszczeń. Może Pan ich dochodzić od sprawcy jednak z zasady kieruje się je do ubezpieczyciela. Istniejąca bowiem konieczność obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej kierowców […]

Przeszukanie

Prawnik radzi: W moim mieszkaniu Policja mimo braku nakazu od prokuratora dokonała przeszukania. Powiedzieli, iż mają podejrzenia, że przebywający z nami syn posiada narkotyki. Czy policjanci mogli przeprowadzić takie przeszukanie mimo braku naszej zgody i zezwolenia prokuratora? W przypadkach nie cierpiących zwłoki wystarczy, gdy organ dokonujący przeszukania okaże nakaz kierownika swej jednostki bądź nawet legitymację służbową. […]

Przedawnienie roszczeń

Pożyczyłem znajomemu trochę pieniędzy, spisaliśmy stosowne umowę. Znajomy część mi oddał, reszty, mimo, że minął mu ustalony termin nie. Prosi o zwlokę ze względu na przejściowe kłopoty. Ja mogę jeszcze trochę poczekać, ale chciałbym na wszelki wypadek wiedzieć czy i kiedy moje żądanie może się przedawnić.   Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu z upływem […]