dobry adwokat

Wsparcie prawne

Adwokat – zawód zaufania publicznego, którego celem jest świadczenie pomocy prawnej. Adwokaci są to specjaliści z dziedziny prawa, którzy nie tylko mogą poszczycić się wykształceniem prawniczym, lecz także odbytą aplikacją adwokacką oraz zdanym egzaminem uprawniającym do pracy w zawodzie. 

Czytaj dalej
apelacja od wyroku

Apelacja od wyroku sądowego

Apelacja od wyroku sądowego jest podstawowym środkiem odwoławczym. Celem tej instytucji jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach prawa w kolejnej instancji oraz naprawienie błędów stron, oraz sądu I instancji. 

Czytaj dalej
prywatny akt oskarżenia

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Kodeks postępowania karnego, co do zasady przewiduje konieczność ścigania sprawcy przestępstwa przez organy państwowe. Istnieją jednak pewne wyjątki, w których wymagane jest by pokrzywdzony osobiście, zainicjował proces karny przeciwko sprawcy. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że naruszeniu ulega wyłącznie interes indywidualny, natomiast interes zbiorowy dotknięty jest w ograniczonym zakresie. Przestępstwa te w literaturze przedmiotu nazywane są przestępstwami prywatnoskargowymi.

Czytaj dalej