alimenty toruń

Pozew o podwyższenie alimentów

Zgodnie z wolą ustawodawcy, każdy, kto nie jest jeszcze w stanie zapewnić sobie utrzymania, ma prawo do świadczenia alimentacyjnego od osoby zobowiązanej do jego płacenia.  Wysokość alimentów każdorazowo ustalana jest w zależności od indywidualnych okoliczności danej sytuacji. Bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby płacącej alimenty.

Czytaj dalej
kredyty we frankach

Kredyt we frankach

Kredyt walutowe, denominowane lub indeksowane do waluty innej niż polska, szczególnie kredyty frankowe od początku wzbudzały wiele emocji. Poczynając od tych bardzo pozytywnych w szczycie ich popularności, bo dominujące do dziś negatywne gdy kurs franka gwałtownie wzrósł. Mimo upływu lat nadal wielu konsumentów zmaga się z konsekwencjami wyboru kredytu frankowego.   

Czytaj dalej
pijany kierowca

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Statystyki danych z zatrzymań nietrzeźwych kierowców przez Policję w 2022 roku jednoznacznie wskazują – Polacy mają problem z alkoholem i jazdą pod jego wpływem. Średnio każdego dnia Policja zatrzymuje około 156 nietrzeźwych kierowców i z roku na rok liczba ta wzrasta.

Czytaj dalej
wypadek drogowy

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego — definicja wypadku drogowego

Zgodnie z definicją wskazaną przez GUS pod pojęciem wypadku drogowego rozumie się zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku odniesionych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni.

Czytaj dalej
rozwód

Przemoc emocjonalna a rozwód — wszystko, co musisz wiedzieć

„Świadomy/Świadoma praw i obowiązków […] przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” – to właśnie te słowa dziesiątki tysięcy Polaków, rocznie świadomie wypowiada.

Czytaj dalej