rozwód

Przemoc emocjonalna a rozwód — wszystko, co musisz wiedzieć

„Świadomy/Świadoma praw i obowiązków […] przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” – to właśnie te słowa dziesiątki tysięcy Polaków, rocznie świadomie wypowiada.

Czytaj dalej
podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

 Z dekady na dekadę zwiększa się liczba rozwodów w Polsce. Co warto wiedzieć przy podziale majątku wspólnego?

Czytaj dalej
alkoholizm w polsce

Alkoholizm problem współczesnego świata – polska w czołówce

Zgodnie ze statystykami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z uzależnieniem od alkoholu zmaga się co najmniej 700 tys. Polek i Polaków, a ponad 2 miliony obywateli ma problem z jego nadużywaniem. Według danych WHO średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska, tylko w 2016 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego. Wartość ta z roku na rok sukcesywnie wzrasta.

Czytaj dalej
zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny w testamencie – co to jest i czym różni się od zwykłego zapisu?

Czytaj dalej

umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – na czym polega, kiedy złożyć wniosek i jakie są jego skutki?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania. Mówiąc najprościej mimo uznania naszej winy nie zostajemy skazani a nasze postępowanie przez pewien okres jest monitorowane.

Czytaj dalej
kradzież

Kradzież a przywłaszczenie – jak je rozróżnić?

Rozróżnić przywłaszczenie i kradzież można po tym, że przy przywłaszczeniu sprawca posiadał już daną rzecz i to w sposób legalny, np. została mu pożyczona a potem podjął działania mające na celu pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą. Przy kradzieży natomiast sprawca bezprawnie zabiera cudzą rzecz.

Czytaj dalej
alimenty

Co zwalnia z płacenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego z drugiej zaś od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Oznacza to, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Czytaj dalej
wznowienie postępowania karnego

Wznowienie postępowania karnego – co powinieneś wiedzieć?

Nie zawsze prawomocny wyrok oznacza definitywny koniec sprawy. Jedną z możliwości zmiany orzeczenia jest wznowienie postępowania. Przyczyny wznowienia postępowania są wskazane w kodeksie postępowania karnego- jego artykule 56.

Czytaj dalej
zaprzeczenie ojcostwa

Kiedy i jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby myśleć o zaprzeczeniu ojcostwa warto najpierw wiedzieć, kiedy przepisy dają domniemanie prawne o tym, że w ogóle ojcem jesteśmy.

Czytaj dalej