Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka cywilna to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwą zaletą tej formy jest zarówno łatwość jej założenia jak i prowadzenia. Dlaczego więc warto poddać ją modyfikacji i przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące funkcjonowania spółki z o.o.

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych (dalej „KSH”) dotyczące m.in. funkcjonowania spółki z o.o. Wynikają one z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym, będącej częścią tzw. pakietu MŚP. Czytaj dalej