Nagana od pracodawcy

Otrzymałem naganę od pracodawcy za rzekomą nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nie zgadzam się z taką oceną i chciałbym poznać możliwości odwołania.

Katalog kar, które może zastosować pracodawca jest szczegółowo wskazany w kodeksie pracy. Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności może zastosować karę upomnienia lub karę nagany.

Czytaj dalej

Dozór elektroniczny

Słyszałem, że od pewnego czasu istnieje możliwość odbywania kary w formie aresztu domowego. Chciałbym się dowiedzieć jakich sytuacji to dotyczy.

Chodzi Panu zapewne o odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego, który potocznie nazywany jest czasem aresztem domowym. System dozoru elektronicznego polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W praktyce nakłada się na rękę, (nogę), osoby skazanej nadajnik radiowy a drugie urządzenie montuje się w miejscu zamieszkania. Sąd penitencjarny wskazuje czas i miejsce, w którym skazany ma przebywać a urządzenia monitorujące pozwalają na kontrolę przestrzegania nakazu.

Czytaj dalej

Alimenty – Prawnik radzi

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej i chciałabym się dowiedzieć od czego zależy wysokość przyznawanych alimentów?

W wyroku rozwodowym sąd jest zobligowany ustalić wysokość alimentów na małoletnie dzieci stron a na wniosek rozstrzyga także czy i jakie alimenty należą się ewentualnie małżonkowi.

Czytaj dalej

Alimenty dla dziecka w wyroku rozwodowym

Skutkiem orzeczenia rozwodu jest między innymi obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku o tym, który z rodziców i w jakiej wysokości ma płacić alimenty na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Nawet jeśli do tej pory środki utrzymania były przekazywane bezproblemowo i dobrowolnie, sąd punktu dotyczącego alimentów nie może pominąć. Sytuacja zawsze może się bowiem zmienić, strony poróżnić i byłaby konieczna nowa sprawa o alimenty dla dziecka, co zawsze wiąże się z mniejszym lub większym oczekiwaniem na ostateczny werdykt. Orzeczenie w wyroku rozwodowym o alimentach powoduje, że w razie ich niepłacenia czy nieregularności można skierować się do komornika bez potrzeba kolejnego procesu.

Czytaj dalej

Z prawem na Ty…Przepisy prawa dotyczące rozwodu

Zapraszamy do obejrzenia programu Telewizji Toruń z Adwokatem Andrzejem Pazdygą – http://www.tvtorun.net/movie/show?id=7096

Zmiany w kpk.

Z dniem 01 lipca 2015r. weszła w życia od dawna zapowiadana zmiana procedury karnej. Jej głównym założeniem jest przyspieszenie procedowania. Ustawodawcy uznał, że niektóre procesy przy braku zmian w przepisach nadal mogłyby się toczyć w zbyt dużych ramach czasowych. Mówiąc wprost latami. Oczywiście dopiero praktyka pokaże czy ten cel udało się zrealizować.

Czytaj dalej