kredyt

Kredyt w spadku.

Po śmierci żony okazało się, iż bez mej wiedzy zaciągała kredyty o których spłatę upomina się teraz bank. Czy mam szanse na anulowanie długu, o którym nawet nie wiedziałem?

Umowa nie traci na ważności

Po śmierci żony umowa kredytowa pozostaje ważna. Bez znaczenia jest, że nie wiedział Pan o zaciągniętych zobowiązaniach. Z chwilą śmierci ustaje małżeńska wspólność majątkowa. Co do zasady, gdy nie ma intercyzy, przyjmuje się, że majątek uzbierany w czasie małżeństwa należy się po połowie obojgu partnerom. Zatem 50 procent z Państwa majątku wspólnego to spadek po zmarłej żonie. Za kredyt odpowiadają spadkobiercy. Jeśli w testamencie inaczej nie postanowiono będzie to Pan i dzieci. Można spadek odrzucić. Jest na to 6 miesięcy od dowiedzenia się o tym, że się dziedziczy z reguły jest to wiadomość o śmierci spadkodawcy. Stosowne oświadczenie składa się w sądzie lub przed notariuszem. Odrzucający traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, w związku z czym bank nie może żądać od niego spłat. Trzeba się jednak zastanowić czy warto odrzucać spadek. W razie wątpliwości korzystamy z porad prawnych w Toruniu i nie tylko.
Po pierwsze w nasze miejsce wchodzą kolejni spadkobiercy-wnuki w miejsce dzieci i ono też jeśli nie chcą powinni odrzucić spadek. Jeśli dzieci są małoletnie potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego.
Inną kwestią jest czy warto odrzucać spadek. Należy przekalkulować jakie są długi a ile wart pozostawiony majątek. Często wystarcza on na spłatę i jeszcze pozostaje duża nadwyżka.
Warto też sprawdzić czy kredyt nie był ubezpieczony. Ubezpieczenie na życie dokupione do kredytu powoduje, że zostanie on spłacony z polisy. Niemniej nie zawsze pokrywają one zobowiązanie w całości. W ubezpieczeniach zawarte są też różne wykluczenia, np. odmowa w razie samobójstwa kredytobiorcy.
Niewątpliwie rozważyć również trzeba rozmowy z bankiem na temat ewentualnych zmian w wysokości cyklicznych rat czy wydłużenia terminu płatności.

Zmiany w odpowiedzialności spadkobierców

Na szczęście obecnie (od X 2015) odpowiedzialność spadkobierców jeśli nie postanowią inaczej jest ograniczona do wysokości odziedziczonego mienia. Bank czy inny wierzyciel nie może żądać od nas więcej niż otrzymaliśmy w spadku.
Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku zaciągnięcia kredytu bez wiedzy współmałżonka gdy biorący kredyt nadal żyje. Wówczas wierzyciel może dochodzić swych roszczeń tylko z majątku odrębnego dłużnika. Najogólniej tym majątkiem będą środki zgromadzone przed małżeństwem, odziedziczone czy darowane dla danego małżonka. Rozdzielność majątkową i majątki odrębne może ustanowić też intercyza.

Adwokat Andrzej Pazdyga

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *