areszt domowy

Dozór elektroniczny

Mój mąż został skazany na 6 miesięcy więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Słyszałam że istnieje możliwość odbywania kary w dozorze elektronicznym ale nie wiem co trzeba zrobić by ją uzyskać.

Zawsze można sprawdzić ofertę radcy prawnego z Torunia.

Nie wszystko stracone

Faktycznie nie każde skazanie na tzw. bezwzględną karę pozbawienia wolności musi się zakończyć pobytem w zakładzie karnym. Dla osób skazanych na kary do roku pozbawienia wolności jest szansa na pozostanie w domu. Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego należy skierować do Sądu Okręgowego, w którego okręgu kara ma być wykonywana.
Technicznie mówiąc najprościej dozór elektroniczny polega na zamontowaniu w miejscu przebywania odpowiednich rejestratorów i nadajnika na ręce lub nodze osoby poddanej dozorowi. Pozwala tona ciągłe monitorowanie czy w nakazanych przez Sąd godzinach skazany przebywa na wskazanym obszarze.
Jeśli skazany zamieszkuje wspólnie z innymi osobami pełnoletnimi potrzebna jest ich pisemna zgoda na stosowanie dozoru w miejscu wspólnego pobytu. Mimo braku takiej zgody sąd może orzec dozór elektroniczny jeżeli jego wykonywanie w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność tylko w nieznacznym stopniu.
Pamiętać należy, że Sąd nie ma obowiązku zastosowania dozoru elektronicznego. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Bierze się pod uwagę wiele aspektów. W razie braku pewności pamiętajmy o możliwości skorzystania z porad prawnych. Niebagatelne znaczenie ma przekonanie sądu o pozytywnej prognozie kryminologicznej wobec sprawcy. Inaczej mówiąc przeświadczenie, iż mimo wykonywania kary poza murami więzienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego. Trzeba przekonać sąd, że nasza dotychczasowa postawa wskazuje, iż mimo skazania na bezwzględne pozbawienie wolności cele kary zostaną osiągnięte już wskutek zastosowania dozoru elektronicznego. Rozstrzygnięcie Sądu jest zaskarżalne a odwołanie kieruje się do Sądu Apelacyjnego.
Sąd w uzasadnionych wypadkach może zmieniać przedziału czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma przebywać w wyznaczonym miejscu. Zasadą jest, iż poza zasięgiem zainstalowanego w miejscu zamieszkania odbiornika nie można przebywać w godzinach 23-5 rano. Odstępstwo dopuszcza się tylko gdy jest to dyktowane wyjątkowymi, szczególnie uzasadnionymi okolicznościami związanymi z pracą zawodową skazanego.
Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego co oczywiste podlega nadzorowi. Jeżeli skazany narusza porządek prawny w szczególności popełnił nowe przestępstwo, jeżeli uchyla się od obowiązków związanych z dozorem, nie powraca do miejsca wykonywania dozoru w nakazanym czasie sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Określa wówczas wymiar kary pozostałej do wykonania.
Adwokat Andrzej Pazdyga

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *