Odpowiedzialność pracownika

W czasie pracy awarii uległa maszyna, na której pracowałem. Pracodawca chce obciążyć mnie kosztami jej naprawy uważając, że awaria nastąpiła z mojej winy. Jak mam się przed tym bronić?  

W podanym przez Pan przypadku to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających Pana odpowiedzialność jak też wysokość szkody. Innymi słowy to nie Pan musi wykazywać swą niewinność tylko zakład pracy musi udowodnić Pana zawinienie. Jeśli nie zgodzi się Pan z argumentacją pracodawcy, to nie może on samowolnie potrącić Panu z pensji kwoty za naprawę maszyny. Konieczny do tego jest wyrok sądu.

Czytaj dalej

Obrońca z urzędu

Proszę o udzielenie odpowiedzi, kiedy przysługuje mi obrońca z urzędu. Nie stać mnie na adwokata, sprawa dla mnie jest zbyt skomplikowana, a słyszałam, że można uzyskać pomoc adwokata opłacaną przez Państwo.

Celem uzyskania pomocy prawnej z urzędu w sprawie karnej należy ze stosownym wnioskiem wystąpić do Sądu. Z pewnością trzeba będzie opisać i udokumentować swoją sytuację majątkową, (także małżonka, jeśli nie jest w faktycznej separacji), liczbę dzieci na utrzymaniu, itp. W przypadku gdy Sąd uzna, iż nie stać Panią na adwokata może ustanowić go z urzędu. Adwokata wskazuje właściwa Okręgowa Rada Adwokacka.

Czytaj dalej

Nagana od pracodawcy

Otrzymałem naganę od pracodawcy za rzekomą nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nie zgadzam się z taką oceną i chciałbym poznać możliwości odwołania.

Katalog kar, które może zastosować pracodawca jest szczegółowo wskazany w kodeksie pracy. Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności może zastosować karę upomnienia lub karę nagany.

Czytaj dalej

Dozór elektroniczny

Słyszałem, że od pewnego czasu istnieje możliwość odbywania kary w formie aresztu domowego. Chciałbym się dowiedzieć jakich sytuacji to dotyczy.

Chodzi Panu zapewne o odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego, który potocznie nazywany jest czasem aresztem domowym. System dozoru elektronicznego polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W praktyce nakłada się na rękę, (nogę), osoby skazanej nadajnik radiowy a drugie urządzenie montuje się w miejscu zamieszkania. Sąd penitencjarny wskazuje czas i miejsce, w którym skazany ma przebywać a urządzenia monitorujące pozwalają na kontrolę przestrzegania nakazu.

Czytaj dalej

Alimenty – Prawnik radzi

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej i chciałabym się dowiedzieć od czego zależy wysokość przyznawanych alimentów?

W wyroku rozwodowym sąd jest zobligowany ustalić wysokość alimentów na małoletnie dzieci stron a na wniosek rozstrzyga także czy i jakie alimenty należą się ewentualnie małżonkowi.

Czytaj dalej

Alimenty dla dziecka w wyroku rozwodowym

Skutkiem orzeczenia rozwodu jest między innymi obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku o tym, który z rodziców i w jakiej wysokości ma płacić alimenty na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Nawet jeśli do tej pory środki utrzymania były przekazywane bezproblemowo i dobrowolnie, sąd punktu dotyczącego alimentów nie może pominąć. Sytuacja zawsze może się bowiem zmienić, strony poróżnić i byłaby konieczna nowa sprawa o alimenty dla dziecka, co zawsze wiąże się z mniejszym lub większym oczekiwaniem na ostateczny werdykt. Orzeczenie w wyroku rozwodowym o alimentach powoduje, że w razie ich niepłacenia czy nieregularności można skierować się do komornika bez potrzeba kolejnego procesu.

Czytaj dalej

Z prawem na Ty…Przepisy prawa dotyczące rozwodu

Zapraszamy do obejrzenia programu Telewizji Toruń z Adwokatem Andrzejem Pazdygą – http://www.tvtorun.net/movie/show?id=7096

Zmiany w kpk.

Z dniem 01 lipca 2015r. weszła w życia od dawna zapowiadana zmiana procedury karnej. Jej głównym założeniem jest przyspieszenie procedowania. Ustawodawcy uznał, że niektóre procesy przy braku zmian w przepisach nadal mogłyby się toczyć w zbyt dużych ramach czasowych. Mówiąc wprost latami. Oczywiście dopiero praktyka pokaże czy ten cel udało się zrealizować.

Czytaj dalej