zakupy

Dochodzenie należności w e-sądzie.

Ustawodawca wprowadzając elektroniczne postępowanie upominawcze  (e-sąd), kierował się przede wszystkim koniecznością  przyspieszenia postępowań o zapłatę. W porównaniu z tradycyjną procedurą szybciej możemy uzyskać nakaz zapłaty i zacząć jego egzekwowanie.

Pozew do sądu Internetem.

Dochodzący roszczeń-powód, jak sugeruje już sama nazwa postępowania wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Tu zasadnicza uwaga. W e-sądzie można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu.
Powód do pozwu nie dołącza dowodów. Niemniej oczywiście je wskazuje-faktury, umowa z pozwanym, wezwanie do zapłaty itp. Obowiązany jest natomiast przedstawić pesel lub nip pozwanego czy też numer z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku jego braku z innego właściwego rejestru. Powód naraża się na grzywnę gdy wskutek niezachowania należytej staranności lub złej wiary oznaczył powyższe dane nieprawidłowo.

Opłata i właściwość sądu.

Zachętą do postępowania elektronicznego jest wysokość opłaty od pozwu wynosząca 1,25% wartości sporu (niemniej jednak niż 30zł), podczas gdy co do zasady wynosi 5%.
Sądem który rozpatruje sprawy w e-postępowaniu jest Sąd Rejonowy Lublin Zachód. Poprzez stronę e-sad.gov.pl musimy zarejestrować konto, uzyskujemy wówczas niezbędne informacje i darmowy tzw. zwykły podpis elektroniczny służący do podpisywania pozwów i pism droga elektroniczną.
Wydawać się może, iż e-sąd to same zalety dla wierzycieli. Niemniej najlepiej się sprawdza w przypadkach bezspornych, a nawet można powiedzieć w sytuacjach gdy mamy duże prawdopodobieństwo, iż dłużnik się nie odwoła.

Wady.

Dlaczego nie zawsze warto iść do e-sądu? Pozwany wnosząc skutecznie sprzeciw powoduje, że nakaz traci moc a sprawa trafia do sądu właściwości ogólnej (np. Warszawy, Szczecina, Gdańska). Czas oczekiwania na rozprawę może przez to dodatkowo znacząco się wydłużyć. Ponadto pozwany nie musi kierować pism drogą elektroniczną ma jedynie taką możliwość a nie nakaz. Sąd zresztą nawet bez sprzeciwu pozwanego może stwierdzić, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierować sprawę na drogę postępowania tradycyjnego. Wezwie wtedy powoda do uzupełnienia opłaty od pozwu wg. wyższej stawki.
Z tych powodów w praktyce najczęściej z e-sądu korzystają sieci komórkowe sprzedawcy energii czy innych mediów.
Nakaz zapłaty zostanie z urzędu uchylony a sprawa przekazana do sądu właściwości ogólnej jeśli nakazu nie uda się doręczyć bo miejsce pobytu pozwanego okaże się nieznane. Podobnie gdyby doręczenie nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Chyba, że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

Podsumowanie.

Reasumując. Elektroniczne postępowanie upominawcze sprawdza się w niespornych sprawach o zapłatę. Procedura nie jest wbrew pozorom skomplikowana, opłaty niewielkie. Szybciej otrzymuje się nakaz zapłaty. Natomiast jeśli uważamy, iż nasz dłużnik będzie się odwoływał do końca nawet gdy nie ma racji, a tym bardziej jeśli sprawa jest zawiła e-sąd nie będzie dobrym rozwiązaniem.
Podstawa prawna-Kodeks postępowania cywilnego. Dział VIII. (art.50528-50539) .

Adw.Andrzej Pazdyga.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *