Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Straciłem w wypadku wnuka i mimo, że żadna kwota nie zrekompensuje takiej straty chciałbym uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy. W jaki sposób jest to możliwe?

Jeżeli sprawca wypadku był ubezpieczony roszczenia pokryje odpowiedni zakład ubezpieczeń gdy oczywiście uzna je za zasadne. W razie braku ubezpieczenia w grę wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który potem sam rozliczy się finansowo ze sprawcą.

Czytaj dalej

Zachowek

Po śmierci ojca okazało się, że zostałem pominięty w testamencie. Słyszałem, że mimo to mam prawo do spadku –zachowku. Ile mi się należy i jak się tego domagać?

Dzieciom spadkodawcy należy się połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym (gdyby testamentu nie było). Najprostszy przykład to przy założeniu, że dziedziczy tylko dwoje dzieci każdy dostaje po 50 procent. Jeśli testament jedno z tych dzieci pomija, pominięty tytułem zachowku może się domagać od spadkobiercy 25 procent (połowy wartości udziału). Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo uprawniony zstępny, (dziecko, wnuk, itd.), jest małoletni należy się tytułem zachowku 2/3 udziału, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Czytaj dalej

Wyrok zaoczny

Otrzymałem z sądu wyrok zaoczny. Nie wiem jak to się stało, bo nic nie wiedziałem o żadnej sprawie. W jaki sposób mogło do tego dojść?

W pierwszej kolejności poszedłbym do sądu, który wydał wyrok i sprawdził, pod jaki adres kierowano do Pana korespondencję a jeśli adres jest prawidłowy, kto ja odbierał. Na wyroku zaocznym ponadto zawsze są pouczenia o przysługujących środkach jego zaskarżenia. W odwołaniu może Pan podnieść, zatem argumenty wskazujące np. na nieprawidłowe zawiadomienie o rozprawie.

Czytaj dalej

Wyłączenie sędziego

Uważam, że sędzia w mojej sprawie jest stronniczy. Wyraźnie popiera drugą stronę a moje wnioski oddala i nie pozwala mi się wypowiedzieć do końca. W jaki sposób mogę spowodować jego odsuniecie od sprawy?

Proponowałbym na początek wniosek o odpisy protokołów rozprawy, które winny odzwierciedlać jej przebieg. Mogą potem posłużyć do uzasadnienia wniosku o wyłączenie sędziego. Jeśli Pana zdaniem nie wszystko jest w nich zapisane lub nie tak jak miało miejsce może Pan wnosić o ich sprostowanie podając jak rzeczywiście sytuacja wg. Pana wyglądała.

Czytaj dalej

Zwolnienie warunkowe

Jedna z bliskich mi osób przebywa w zakładzie karnym. Chciałabym się dowiedzieć jakie są możliwości ewentualnego wcześniejszego opuszczenia więzienia tzn. bez odbywania całości wyroku.

Przepisy karne przewidują możliwość wcześniejszego opuszczenia murów więzienia po spełnieniu kilku warunków. W skrócie są one zależne przede wszystkim od wysokości kary i postawy sprawcy.

Czytaj dalej

Unieważnienie małżeństwa

Słyszałam, że oprócz rozwodu istnieją możliwości unieważnienia małżeństwa, czy faktycznie jest to tożsame z rozwodem czy też powody są inne?

Rozwód może zostać orzeczony gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Przyczyny tego mogą być różne np. zdrada, uzależnienie, przemoc. Przypadki, w których małżeństwo może zostać unieważnione są natomiast dość szczegółowo opisane są w kodeksie rodzinnym.

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania wskutek pojednania z pokrzywdzonym

Słyszałem, że istnieje możliwość uniknięcia kary mimo zgłoszenia przestępstwa na policję jeśli dogadam się z pokrzywdzonym. Czy to prawda, a jeśli tak na jakich zasadach?

Faktycznie nowa, obowiązująca od lipca zmiana kodeksów karnych wprowadziła możliwość umorzenia postępowania w razie porozumienia z pokrzywdzonym. Nazywane jest ono umorzeniem restytucyjnym. Procedura ta dotyczy jednak tylko niektórych czynów i dokładnie określonych przypadków.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Chce odejść od dotychczasowego pracodawcy. Jaki mam czas na wypowiedzenie umowy? Słyszałam, że są różne okresy wypowiedzenia, od czego to zależy?

W myśl przepisów prawa pracy, każda ze stron umowy o pracę może taką umowę rozwiązać za wypowiedzeniem. Terminy wypowiedzenia różnią się w zależności od stażu pracy, rodzaju umowy, sytuacji zakładu pracy, (likwidacja), stanowiska, (odpowiedzialność za mienie).

Czytaj dalej

Świadectwo pracy

Otrzymałem świadectwo pracy, w którym błędnie podano niektóre dane dotyczące mego zatrudnienia. Jaka jest procedura odwołania od takiego nieprawdziwego oświadczenia?

W przypadku, gdy nie zgadza się Pan z danymi zawartymi w świadectwie pracy może Pan w terminie 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca odmówi to w terminie 7 dni od otrzymania odmowy należy wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania. Warto przypomnieć jakie informacje powinny się znaleźć w świadectwie pracy.

Czytaj dalej

Spadek – właściwość sądu

Niedawno zmarł mój ojciec. Mieszkał u nas ale jego mieszkanie, (mieszka w nim moja siostra) znajduje się w innym mieście. Proszę mi powiedzieć gdzie mam wytoczyć sprawę o spadek, tam gdzie był zameldowany czy tam gdzie znajduje się jego majątek podlegający dziedziczeniu?

W myśl obowiązujących przepisów pozwy dotyczące dziedziczenia, zachowku czy innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Chodzi tu o faktyczne zamieszkiwanie a nie sam meldunek. Dopiero gdyby miejsca zamieszkania w Polsce nie dałoby się ustalić właściwy byłby sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy.

Czytaj dalej