Najem – kiedy można wypowiedzieć umowę?

Umowa najmu obok sprzedaży jest niewątpliwie jedną z najczęściej występujących na rynku nieruchomości. Idealnym byłoby gdyby zawsze relacje między najemcą a wynajmującym (czyli dającym lokal), przebiegały bezproblemowo. Czasem jednak pojawiają się sytuację gdy z różnych powodów umowę trzeba rozwiązać.

Wypowiedzenie podlega różnym regułom w zależności od czasu trwania umowy

Umowę bezterminową gdy czynsz jest płatny miesięcznie można wypowiedzieć na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (np. umowę chce wypowiedzieć z dniem 31 stycznia to wypowiedzenie winno zostać  złożone do 31 października).

W przypadku umów na czas określony sytuacja jest inna. Muszą wystąpić szczególne okoliczności.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wynajmujący może wypowiedzieć umowę w kilku przypadkach.

Najczęściej ma to miejsce gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu czy innych opłat za używanie lokalu. Zaległość musi obejmować co najmniej trzy pełne okresy płatności. Co więcej wynajmujący musi wcześniej na piśmie ostrzec najemcę o zamiarze wypowiedzenia i dać mu jeszcze miesięczny termin na zapłatę.

Najem może być wypowiedziany także gdy lokator podnajął go lub użyczył choćby w części innej osobie bez pisemnej zgody właściciela.

Wypowiedzenie jest też dopuszczalne jeśli zamieszkujący mimo pisemnego upomnienia używa lokalu sprzecznie z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem (np. otworzył w nim bez pozwolenia działalność). Podobnie gdy zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców. Wreszcie gdy w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciw porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali (np. powtarzające się nocne głośne imprezy).

Opuszczenie lokalu jest konieczne również gdy wymaga on opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu.

Wynajmujący może najem wypowiedzieć nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Najemca przy umowach terminowych może natomiast próbować rozwiązać najem bez zachowania terminów wypowiedzenia jeśli wykaże, iż lokal ma wady, które zagrażają zdrowiu domowników.

 

Adw.Andrzej Pazdyga.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka cywilna to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwą zaletą tej formy jest zarówno łatwość jej założenia jak i prowadzenia. Dlaczego więc warto poddać ją modyfikacji i przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące funkcjonowania spółki z o.o.

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych (dalej „KSH”) dotyczące m.in. funkcjonowania spółki z o.o. Wynikają one z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym, będącej częścią tzw. pakietu MŚP. Czytaj dalej

zakupy

Dochodzenie należności w e-sądzie.

Ustawodawca wprowadzając elektroniczne postępowanie upominawcze  (e-sąd), kierował się przede wszystkim koniecznością  przyspieszenia postępowań o zapłatę. W porównaniu z tradycyjną procedurą szybciej możemy uzyskać nakaz zapłaty i zacząć jego egzekwowanie. Czytaj dalej

Kiedy ZUS odmówi odszkodowania.

W razie wypadku przy pracy od zakładu ubezpieczeń należy nam się stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek może nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych jak też podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Czytaj dalej

kara

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

W przypadku gdy wejdzie się w konflikt z przepisami prawa karnego warto wiedzieć, że w razie wykazania naszej winy i tak w pewnych wypadkach sąd może a czasem wręcz musi potraktować nas łagodniej. Jedną z takich instytucji łagodzących pierwotną sankcję jest nadzwyczajne złagodzenie kary.
Kiedy można na nie liczyć? Czytaj dalej

kredyt

Kredyt w spadku.

Po śmierci żony okazało się, iż bez mej wiedzy zaciągała kredyty o których spłatę upomina się teraz bank. Czy mam szanse na anulowanie długu, o którym nawet nie wiedziałem? Czytaj dalej

areszt domowy

Dozór elektroniczny

Mój mąż został skazany na 6 miesięcy więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Słyszałam że istnieje możliwość odbywania kary w dozorze elektronicznym ale nie wiem co trzeba zrobić by ją uzyskać.

Zawsze można sprawdzić ofertę radcy prawnego z Torunia.

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności

Jestem z bratem współwłaścicielem działki budowlanej. Planowaliśmy na niej wspólna inwestycję. Niestety ostatnio doszło między nami do nieporozumień. Obecnie chciałbym znieść współwłasność. Oczywiście za rekompensatą. W jaki sposób najlepiej to uczynić?

Jeśli nie uda się Panom dojść do porozumienia jedyną droga jest wniosek o zniesienie współwłasności skierowany do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Przy braku odmiennych zapisów w dokumentach istnieje domniemanie, że części są równe. W razie sporu sąd po pierwsze rozważa czy daną rzecz da się podzielić w naturze. Dopiero, gdy rzecz nie da się podzielić Sąd może ją przyznać jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo zarządzić jej sprzedaż i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli. Przepisy wskazują przy tym, że podział byłby niemożliwy m.in. jeśli byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy czy spowodował znaczne zmniejszenie jej wartości.

Czytaj dalej

Zamiana kary

Skazano mnie na kare bezpłatnych prac społecznych. Wyroku nie kwestionowałem, ale obecnie dostałem pracę za granicą a przyszła decyzja, iż mam zacząć odrabiać karę. Jeśli wrócę do Polski stracę pracę, jeśli ni,e kurator mnie straszy zamianą kary na pozbawienie wolności. Czy mogę zapłacić jakąś grzywnę zamiast obowiązku tych prac?  

Kara ograniczenia wolności, którą Pan opisuje polega na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jej wymiar jest ustalony w wyroku (od 20 do 40 godzin miesięcznie, przez 1-12 miesięcy). Później konkretyzowany czas i miejsce wykonania.

Czytaj dalej