Kiedy ZUS odmówi odszkodowania.

W razie wypadku przy pracy od zakładu ubezpieczeń należy nam się stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek może nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych jak też podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Read more

kara

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

W przypadku gdy wejdzie się w konflikt z przepisami prawa karnego warto wiedzieć, że w razie wykazania naszej winy i tak w pewnych wypadkach sąd może a czasem wręcz musi potraktować nas łagodniej. Jedną z takich instytucji łagodzących pierwotną sankcję jest nadzwyczajne złagodzenie kary.
Kiedy można na nie liczyć? Read more

Zniesienie współwłasności

Jestem z bratem współwłaścicielem działki budowlanej. Planowaliśmy na niej wspólna inwestycję. Niestety ostatnio doszło między nami do nieporozumień. Obecnie chciałbym znieść współwłasność. Oczywiście za rekompensatą. W jaki sposób najlepiej to uczynić?

Jeśli nie uda się Panom dojść do porozumienia jedyną droga jest wniosek o zniesienie współwłasności skierowany do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Przy braku odmiennych zapisów w dokumentach istnieje domniemanie, że części są równe. W razie sporu sąd po pierwsze rozważa czy daną rzecz da się podzielić w naturze. Dopiero, gdy rzecz nie da się podzielić Sąd może ją przyznać jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo zarządzić jej sprzedaż i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli. Przepisy wskazują przy tym, że podział byłby niemożliwy m.in. jeśli byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy czy spowodował znaczne zmniejszenie jej wartości.

Read more

Zamiana kary

Skazano mnie na kare bezpłatnych prac społecznych. Wyroku nie kwestionowałem, ale obecnie dostałem pracę za granicą a przyszła decyzja, iż mam zacząć odrabiać karę. Jeśli wrócę do Polski stracę pracę, jeśli ni,e kurator mnie straszy zamianą kary na pozbawienie wolności. Czy mogę zapłacić jakąś grzywnę zamiast obowiązku tych prac?  

Kara ograniczenia wolności, którą Pan opisuje polega na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jej wymiar jest ustalony w wyroku (od 20 do 40 godzin miesięcznie, przez 1-12 miesięcy). Później konkretyzowany czas i miejsce wykonania.

Read more

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Straciłem w wypadku wnuka i mimo, że żadna kwota nie zrekompensuje takiej straty chciałbym uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy. W jaki sposób jest to możliwe?

Jeżeli sprawca wypadku był ubezpieczony roszczenia pokryje odpowiedni zakład ubezpieczeń gdy oczywiście uzna je za zasadne. W razie braku ubezpieczenia w grę wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który potem sam rozliczy się finansowo ze sprawcą.

Read more